Artist Name: 
Kristin Bain
Scientific Name: 
Karomia speciosa
Image medium: 
watercolour
Full Image: